Therapie aanbod

Cliëntgericht en Emotion Focused (EFT)

Vertrekkend vanuit het hier en nu staan jouw persoon en unieke ervaringen centraal. Als therapeut probeer ik processen van denken, voelen en handelen weer in beweging te brengen vanuit een emotiegerichte benadering.

Emotion Focused Therapie (EFT) is een  nieuwe evidence based benadering die het belang van emoties in de verf zet. In het leven zijn emoties onze richtingaanwijzers. Ze zeggen ons wat belangrijk in het leven is. Ze zetten ons aan tot actie. Ze geven ons een gevoel van geheel. Toch geraken we vaak vast in het leven, weten we niet meer wat we voelen of reageren we emotioneel op een manier die we niet begrijpen. Soms lijkt het alsof we overspoeld worden door onze emoties, op andere momenten is er geen contact met wat we echt voelen of nodig hebben. Een emotiegerichte benadering zal aandacht geven aan wat er gevoeld wordt en terug contact maken met gevoelens die ondergesneeuwd zijn vanuit een geloof dat ze je kunnen tonen wat je nodig hebt in het leven.

We staan stil bij wat je zo bang, verdrietig, boos of onmachtig doet voelen.
Samen proberen we betekenis te geven aan je ervaringen en ontwarren we knopen. Door je bewust te worden van je mogelijkheden en beperkingen, verlangens en noden, gedachten en gevoelens komt er ruimte voor aanvaarding,
verwerking en verandering. Je krijgt meer vat op je leven en je keuzes.

Ik ben aangesloten als belangstellende bij de beroepsvereniging VVCEPC*. Op hun website vind je uitgebreide info over de therapeutische stroming en de deontologie.

https://www.vvcepc.be/

Op de website www.iseft.org vind je meer info over Emotion Focused Therapie.

*Vereniging voor cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie en counseling.