Praktisch

We starten de begeleiding met één of meerdere intakegesprekken.

Tijdens deze gesprekken brengen we  je klachten en problemen, je wensen en verwachtingen in kaart. We klaren je vragen uit, bepalen doelstellingen en spreken af hoe een traject eruit kan zien. We nemen tijd om kennis te maken en te voelen of het ‘klikt’.

De duur van therapie is variabel en wordt in samenspraak bepaald.

Een sessie duurt een uur en bedraagt 60 euro.

Sommige ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling.